CREEM SOLUCIONS INTEL·LIGENTS PER A UNA MOBILITAT SOSTENIBLE

PASSOS DE VIANANTS INTEL·LIGENTS

Els passos de vianants intel·ligents han estat dissenyats amb la finalitat de minimitzar els atropellaments de vianants en les vies públiques.
Un sistema de sensors intel·ligents detecta als vianants que es disposen a creuar el pas de zebra; aquests sensors envien un senyal i automàticament els panells led integrats en l’asfalt de la calçada s’il·luminen. Aquests panells led de senyalització horitzontal són complementats amb dues senyals led verticals d’advertiment als vehicles, que també s’il·luminen al mateix temps, aconseguint d’aquesta manera l’efecte de visualització desitjat.

STEPVIAL - Paso de Peatones Inteligente en Vic (Barcelona)

MARQUES VIALS INTEL·LIGENTS EN CARRILS PER A CICLISTES

El nostre sistema intel·ligent permet a través d’uns sensors discriminar la presència de diferents tipus d’usuaris que circulen per un carril bici (vianants, ciclistes, skaters) i el sentit de la marxa d’aquests, per canalitzar mitjançant marques viàries en el paviment (que s’il·luminen en detectar la seva presència) el tràfic de tots ells, permetent un flux efectiu d’aquests i podent enviar aquesta informació en temps real a un centre de control de trànsit.
En els carrils per a ciclistes, la nostra solució és aplicable a:
Encreuament de ciclistes
Encreuament de ciclistes amb vianants
Ús compartit de vianants i ciclistes en un mateix carril.

STEPVIAL - Marcas viales carril bici - SMART ROAD MARKING ON BIKE LANE

SENYALITZACIÓ INTEL·LIGENT DE ROTONDES

Uns sensors detecten els vehicles que pretenen incorporar-se a una rotonda, il·luminant automàticament mitjançant marques viàries integrades en l’asfalt, el perímetre d’aquesta.

STEPVIAL - Marcas viales Inteligentes - SMART ROUNDABOUT SIGNALING

SENYALITZACIÓ INTEL·LIGENT DE CARRETERES I AUTOPISTES

El Smart Highway, detecta la presència de vehicles il·luminant-se i tornant al seu estat d’apagat quan no hi ha tràfic.
Aquesta solució és molt útil per senyalitzar bifurcacions, carrils d’accés i de sortida en carreteres, senyalitzar les vies d´acces als peatges en autopistes, etc.. Es poden incorporar marques viàries intel·ligents a l’asfalt en forma de senyal de tràfic (per exemple, cedeixi el pas).
És la mateixa tecnologia consistent en marques viàries integrades a l’asfalt que s’il·luminen mitjançant sensors en detectar la presència d’un vehicle.

STEPVIAL - Marcas viales Inteligentes - Smarthighway

INDICADOR DE POSICIÓ DE SEMÀFOR EN VORERES

Són unes plaques led intel·ligents que s’instal·len en les dues voreres davant del semàfor, il·luminant-se en vermell/ verd al mateix temps que el semàfor indica el pas pels vianants. Aquesta aplicació encara que simple, es deu al creixent nombre de vianants que circulen pendents del seu smartphone i que en massa ocasions no s’adonen que estan davant d’un semàfor. Sent més efectiu que ho vegin quan una línia led en el paviment en el seu mateix angle de visió, els indica que estan davant d’aquest i la seva posició (vermell/verd).

STEPVIAL -Indicador de posición semáforo - TRAFFIC LIGHT ON THE SIDEWALK

SLI EN SMART CITIES

LES SOLUCIONS INTEL·LIGENTS DESENVOLUPADES PER STEPVIAL COMPLEIXEN LA NORMATIVA VIGENT REQUERIDA

DIRECTIVES

2014/30/UE (Electric Safety. Low Voltage Directive. LVD)
2014/30/UE (E.M.C)

NORMES

UNE-EN 60598-1:2009+A11:2009 (Partial)
UNE-EN 61000-6-1:2007 + A1:2012
UNE-EN 61000-6-3:2007 + A1:2012
UNE-EN 61547:2011
UNE-EN 55015:2013
UNE-EN 61547:2011
UNE-EN 1436
UNE-EN 60529

SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ DE LES NOSTRES
SOLUCIONS DE SENYALITZACIÓ INTEL·LIGENT
SOL·LICITAR INFORMACIÓ