Passos de Vianants Intel·ligents a Villanueva de la Serena (Badajoz)

STEPVIAL posa en funcionament a la localitat d e Villanueva de la Serena (Badajoz) 12 Passos de Vianants Intel·liigents conectats a una plataforma Smart City a la qual transmet en temps real informació de diferents paràmetres relacionats amb la Mobilitat.

Amb aquesta iniciativa inclosa dins el marc de l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat (EDUSI) de l’Àrea Urbana Funcional de l’Entorn de Villanueva de la Serena, cofinançat pel FEDER a través del Programa Operatiu Plurirregional d’Espanya 2014-2020 i la Diputació de Badajoz , es pretén millorar l’ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i de la comunicació i l’accés a les mateixes dins de l’objectiu específic de la instal·lació de ciutats intel·ligents amb ciutadania i governs innovadors.

El SLI és un sistema intel·ligent que millora enormement la seguretat viària, multiplicant exponencialment la seva eficàcia en relació amb l’actual pintura reflectant, ja que converteix una senyalització horitzontal passiva (pintura reflectant) en activa (SLI). L’objectiu d’aquest projecte s’ha basat en la implementació de PASSOS DE VIANANTS INTEL·LIGENTS i l’Estadística d’ús i integració de l’enviament telemàtic de la informació a través de plataforma SMART CITY, connectats a través del portal obert del municipi, donen en temps real una informació d’aspectes tan importants com la reorganització de l’transit, analitzen el flux de persones i vehicles que transiten per aquests enclavaments i altres dades que són d’interès. També compta amb capacitats de big data. Aquestes permeten analitzar les dades de cada un d’aquests serveis i obtenir anàlisis predictives sobre la seva evolució per prendre decisions en conseqüència. El tecnologia de senyalització intel·ligent és un sistema d’il·luminació integrada que combina sensors i panells LED, la qual ha estat dissenyada amb la finalitat de minimitzar els atropellaments de vianants a les vies públiques i genera informació amb variables quantitatives actualitzades que aporten dades i ajuden a caracteritzar les pautes de mobilitat i de seguretat viària a les principals interseccions de vianants de la ciutat Aquesta informació del senyal reportada pels sensors dels passos de vianants ha estat integrada en la Plataforma provincial de serveis publicos intel·ligents de la Diputació de Badajoz i en la Plataforma VVA Serena Smart City mitjançant la solució vertical d’sistema intel·ligent de passos de vianants.
Portada_Plataforma_Smart_City_Pasos-de-peatones-Inteligentes
Portada_Plataforma_Smart_City_Passos-de-vianants-Intel·ligents
Plataforma_Smart_City – Estadístiques – Passos-de-vianants-Intel·ligents
Plataforma_Smart_City – Descripció – Passos-de-vianants-Intel·ligents

Així aquest projecte se suma a el ja realitzat a la localitat de Torrent (València) amb aquest tipus de tecnologia i completament integrat dins d’una Plataforma de Ciutat Intel·ligent (Smart City), que permet aprofitar tot el potencial de la ciutat connectada, habilitant l’entorn desenvolupant serveis digitals per al ciutadà i ajudant els òrgans de govern de l’Ajuntament en la presa de decisions amb l’objectiu de millorar la seguretat de vianants del municipi.

Los passos de zebra intel·ligents demostren el comportament exemplar dels ciutadans durant el confinament

A la primera quinzena d’ abril, va baixar de forma notable el trànsit de persones i vehicles

Els hàbits de les persones han canviat de forma important en els més de dos mesos d’estat d’alarma. En diferents ocasions, s’ha destacat el bon comportament de la ciutadania en general el que ha permès que la corba hagi anat descendint i que, a poc a poc, les dades de víctimes mortals i contagi hagin estat més positius amb menys morts i menys contagis diaris .

En el cas del municipi de Villanueva de la Serena, un element que l’ha posat de manifest és la instal·lació dels 12 passos de vianants intel·ligents amb els que ja compta la ciutat i el desenvolupament de la plataforma Smart Mobility, que s’ha completat a començaments de el present any, permetent l’activació de la infraestructura de senyalització activa lluminosa en els passos de vianants i la recollida de dades de mobilitat des de febrer de 2020. Gràcies a la tecnologia implantada s’han pogut analitzar diversos indicadors, traçant així la utilització de la infraestructura i podent obtenir dades molt significatives sobre la mobilitat urbana durant el confinament a causa de la pandèmia provocada per la COVID-19.

Els resultats recollits pels diferents sensors instal·lats en els passos de vianants intel·ligents i analitzats per eines per a grans volums d’informació (BigData) demostren el comportament exemplar de la ciutadania de Villanueva de la Serena durant els diferents períodes de confinament.

El nivell d’informació que llança aquest projecte amb el propòsit d’analitzar la mobilitat de la ciutat està complint amb les expectatives, a causa de l’elevat nombre de dades que proporciona la plataforma Smart Mobility. Aquesta informació ajudarà a la presa de decisions futures i a el disseny de plans estratègics de la ciutat basats en estadístiques reals i continuades permetent conèixer l’evolució de l’trànsit en el temps.

La plataforma ha estat de gran ajuda per conèixer la mobilitat en aquests mesos, prestant especial atenció a les fases de confinament i restriccions de mobilitat que han estat establertes. Aquestes fases de confinament han quedat perfectament recollides per la plataforma, que ha proporcionat els índexs de compliment de les mateixes en les diferents zones urbanes ajudant a la gestió de control de la mobilitat. Fins i tot ha estat possible traçar el grau de compliment dels rangs horaris de mobilitat establerts.

Pel que fa a la prestació de serveis directes a la ciutadania, el sistema d’alertes acompanyat de el visionat de vídeo en temps real ha estat d’utilitat per detectar punts en què s’han produït un trànsit elevat durant les fases de l’confinament, o per conèixer incidències a la via. D’aquesta manera, l’Ajuntament ha pogut donar resposta amb rapidesa a aquestes necessitats enviant els recursos apropiats en cada ocasió a la zona assenyalada.

Totes aquestes dades es veuen clarament reflectits en diverses taules. En la taula I, s’indica la mitjana de la intensitat diària registrada en tots els passos de vianants i mostrada per a cada un dels modes de transport disponibles: vehicles, bicicletes i vianants des de començaments de febrer fins a mitjans de maig. S’aprecia com el 15 de març es produeix una caiguda per les tres maneres de transport, que es manté fins al dia 2 de maig. A més, hi ha un enfonsament encara més gran en la primera quinzena d’abril.

Graficos-Pasos de Peatones Inteligentes- STEPVIAL

La taula II, referent als vianants, mostra l’evolució de la mitjana de la intensitat diària de vianants comú a tots els passos. S’observa una tendència a l’alça en el nombre de vianants que utilitzen en conjunt d’instal·lacions desplegades en el període de temps inicial des de la posada en funcionament de el projecte fins al començament de la fase de confinament a nivell nacional.

Graficos-Pasos de Peatones Inteligentes- STEPVIAL

La Taula III també reflecteix la mitjana de la intensitat diària de vianants. En aquest cas, es mostren per separat les dades recollides en els passos de vianants ubicats en zones industrials, barris i zones més cèntriques. Aquesta taula esbossa una tendència a l’alça en l’ús de la infraestructura per part dels vianants, independentment de la zona on estiguin ubicats els passos.

Graficos-Pasos de Peatones Inteligentes- STEPVIAL

A més, en l’obtenció de dades, s’analitza un dia concret: dimecres. A la taula IV es mostra l’anàlisi de la intensitat horària registrada durant un dia laborable al llarg de les diferents fases de confinament. La primera referència és el 11 de març, fase prèvia a l’confinament i amb total llibertat de moviments; l’1 d’abril, fase de confinament amb altes restriccions a la mobilitat; i el 13 de maig, fase 1 de relaxació de les mesures de confinament amb restriccions horàries.

Graficos-Pasos de Peatones Inteligentes- STEPVIAL

En definitiva, aquest projecte ha abordat amb solvència les necessitats establertes en la seva fase de disseny millorant l’eficàcia, la rapidesa de resposta i la qualitat dels serveis prestats a la ciutadania, a més d’apropar la informació als ciutadans proporcionant nous canals de comunicació.

Comments are closed.