Pas de Vianants Intel·lligent de Mèxic

Pas de vianant Intel·ligent a Mèxic

STEPVIAL,  inagura el primer Pas de Vianats Intel·ligent de Mèxic.

Santa Fe, una de les zones més comercials de Ciutat de Mèxic, on és el districte financer i seu de les grans empreses internacionals , ha estat escollit per presentar la nostra tecnologia en aquest país.

Així funciona el pas de vianants intel·ligent de STEPVIAL a Santa Fe .

 

Comments are closed.