IL·LUMINEM EL CAMÍ A SEGUIR

SLI

SISTEMA LED INTEL·LIGENT
PER SMART CITY
I SMART HIGHWAY

El SLI és un sistema intel·ligent que millora enormement la seguretat viària multiplicant exponencialment la seva eficàcia en relació amb l’actual pintura reflectora, ja que converteix una senyalització horitzontal passiva (pintura reflectora) a activa (SLI).

Aquesta tecnologia de senyalització intel·ligent és un sistema d’il·luminació integrada que combina sensors i panells led.

DETECCIÓ DE MOVIMENT

Els sensors estan situats estratègicament dins la zona de seguretat i són els encarregats de detectar el moviment dels vianants que es disposen a creuar el pas de zebra i dels vehicles en l’ Smart Highway

ENVIAMENT AUTOMÀTIC DE SENYAL

Al detectar moviment, els sensors envien de manera automàtica un senyal i els panells led integrats en l’asfalt s’il·luminen de manera instantània.

IL·LUMINACIÓ LED

A causa dels senyals lluminosos els vehicles són advertits de la presència de vianants. Transcorregut un temps estipulat si els sensors no detecten moviment els panells led tornen de nou al seu estat d’inactivitat.

MISSIÓ: CONTRIBUIR AMB LA NOSTRA TECNOLOGIA A MINIMITZAR ELS ATROPELLAMENTS A LA VIA PÚBLICA, OFERINT SEGURETAT I DISSENY EN ELS NOSTRES PRODUCTES

Pasos de Peatones Inteligentes

PASSOS DE VIANANTS INTEL·LIGENTS

Pasos de Peatones Inteligentes para Ciclistas

MARQUES VIALS INTEL·LIGENTS EN CARRILS PER A CICLISTES

Pasos de Peatones Inteligentes en Semáforos

INDICADOR DE POSICIÓ DE SEMÀFOR EN VORERES

Pasos de Peatones Inteligentes en Rotondas

SENYALITZACIÓ INTEL·LIGENT DE ROTONDES

SENYALITZACIÓ INTEL·LIGENT DE CARRETERES I AUTOPISTES

INNOVACIÓ I TECNOLOGIA SOSTENIBLE PEL DESENVOLUPAMENT DE LA SEGURETAT VIÀRIA EN SMART CITIES

AJUDA A VIANANTS AMB DIFICULTATS FÍSIQUES

La implementació del Sistema Led Intel·ligent augmenta la seguretat viària per a persones grans.

MINIMITZA EL RISC D’ATROPELLAMENTS

L’efectivitat del SLI és indubtable en situacions de poca visibilitat, ja sigui de nit o quan hi ha factors meteorològics com ara pluja i boira.

PROPIETATS TÈRMIQUES

Els materials utilitzats per a la seva fabricació es caracteritzen per la seva excel·lent resistència a la climatologia més adversa.

SOLUCIONS PERSONALITZADES

Els dispositius intel·ligents comprenen diferents aplicacions quant a la forma i disposició es refereix; podent establir pictogrames, configurar la intensitat de la llum i el contrast cromàtic per emfatitzar el factor d’atenció, establir connectivitat sense fil i registrar dades a la xarxa o mitjançant dispositius mòbils.

ELEVADA RESISTÈNCIA

STEPVIAL ha desenvolupat un sistema de senyalització horitzontal intel·ligent únic al món per la seva alta resistència. Cada placa led (50 x 50 cm) suporta una pressió superior a 20 tn en totes les direccions, degut de la utilització de composites i materials laminars. Aquests materials també es caracteritzen per la seva lleugeresa i baix cost de manteniment.

BAIX CONSUM

Gràcies als sensors utilitzats que activen i inactiven el seu funcionament, permet tenir un control de la despesa energètica. És un sistema sostenible en el qual el cost del manteniment és molt reduït.

SLI, ofereix dues possibilitats de connectivitat: Xarxa elèctrica o energia solar.

SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ DE LES NOSTRES
SOLUCIONS DE SENYALITZACIÓ INTEL·LIGENT
SOL·LICITAR INFORMACIÓ